≡ Menu

Penyakit Mental, Sesuatu Yang Kita Tidak Nampak Melainkan Dengan Ilmu Dan Kepekaan

Pasca pandemik COVID-19, keributan ekonomi, politik dan sosial serta tuntutan kehidupan yang semakin mendesak telah menggugat tahap kesihatan mental pelbagai lapisan masyarakat pada hari ini. Kecaman hebat oleh warga maya bagi pengguna yang aktif di media sosial atas sebab tertentu juga menyumbang kepada suasana tidak selamat seterusnya mampu menjejaskan kesihatan mental. Inilah realiti sebenar kehidupan yang tidak dapat disangkal, sekalipun pada asalnya media sosial menjadi periuk nasi segelintir individu tetapi menyumbang kepada masalah kesihatan mental yang akhirnya boleh menjejaskan kehidupan seharian.

Tekanan mental juga dihadapi oleh anak-anak terabai yang terpaksa ditinggalkan ibu bapa disebabkan seharian sibuk bekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi. Golongan remaja yang menghadapi masalah hubungan dan konflik perubahan diri juga berisiko berhadapan dengan masalah mental. Sedangkan negara harus membina generasi muda yang proaktif, berdaya maju dan dinamik yang menjadi tunggak kepada pembentukan masa depan yang lebih gemilang.

Hakikatnya, seramai 424,000 orang kanak-kanak di Malaysia mengalami isu kesihatan mental pada 2022 dengan menunjukkan trend peningkatan 1 daripada 5 orang remaja berbanding 1 daripada 4 orang remaja yang mengalami gejala kemurungan pada 2019. Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan (NHMS 2022) menunjukkan berlaku kemorosotan kesihatan mental dalam kalangan remaja terutamanya remaja perempuan yang didapati lebih dua kali ganda murung berbanding remaja lelaki. Lebih membimbangkan, sebanyak 13.1% (NHMS 2022) remaja terfikir untuk membunuh diri berbanding 7.9% (NHMS 2012) dan sebanyak 9.5% (NHMS 2022) remaja terlibat dalam cubaan membunuh diri berbanding 6.8% (NHMS 2012). Peningkatan trend selama satu dekad ini melahirkan kebimbangan yang signifikan bukan sahaja dalam kalangan ibu bapa dan keluarga, malah pihak sekolah, pihak berwajib dan juga masyarakat awam.

Justeru, sambutan bulan kesihatan mental pada Oktober setiap tahun sebagai penanda aras bahawa isu tersebut terus menjadi perhatian utama dengan menyebarkan kesedaran kepada masyarakat awam tentang peri pentingnya peranan dan letak duduk sebagai individu dan masyarakat dalam menangani isu kesihatan mental yang semakin meruncing.

Belanjawan 2024 Malaysia Madani yang membabitkan penambahan peruntukan dalam sektor kesihatan sebanyak 4.89 bilion (13.45%) berbanding RM36.33 bilion pada tahun sebelum ini dapat menumpukan kepada peningkatan mutu perkhidmatan dan pembangunan kesihatan negara. Dengan peruntukan tambahan tersebut, kapasiti dan fokus dalam segmen kesihatan mental harus diberikan keutamaan kepada penyakit yang boleh menyebabkan ketidakmampuan (disabilities) seperti penyakit mental yang berterusan akan memberi beban kepada negara. Kuasa politik dan faktor ekonomi tidak dapat dinafikan mempunyai saling perkaitan yang boleh menyebabkan kekangan dalam fraterniti kesihatan, justeru perkara ini harus diberikan perhatian khusus demi membangunkan generasi yang sihat dan bebas gangguan mental.

Kambing Aqiqah Murah Indonesia

Psychotherapy and psychology help with depressive disorders. Helping hand unravels the tangle of thoughts of a woman suffering from prolonged sadness, fatigue, chronic pain, headaches or stomachaches.

Stigma kesihatan mental harus dihentikan bagi mengelakkan diskriminasi berterusan dalam masyarakat dan kesukaran individu yang dikaitkan dengan masalah mental mendapatkan bantuan profesional. Perkara ini tidak boleh diambil mudah oleh masyarakat walaupun mungkin tiada dalam kalangan ahli keluarga terdekat yang mengalami masalah tersebut. Oleh itu, kempen kesedaran berkaitan isu ini harus dilaksanakan secara holistik agar tiada individu yang mempunyai ciri-ciri gangguan mental didiskriminasikan dan ketinggalan dalam mendapatkan rawatan sewajarnya. Platform media konvensional mahupun media baharu harus bergembleng peranan dalam menyebarkan aktiviti advokasi dan maklumat berkaitan kesihatan mental. Penyampaian mengikut saluran yang betul dapat memastikan maklumat disampaikan secara tepat dan tuntas.

BACA:  Hati Hati Wanita. Ini Hadis Tentang Wanita Akhir Zaman Yang Mengerikan

Peranan pempengaruh pada hari ini sudah pasti akan memberikan kesan signifikan dalam meningkatkan literasi kesihatan mental setiap lapisan masyarakat. Program-program berkaitan kesihatan mental perlu mengakar kepada setiap kumpulan masyarakat yang boleh menjadi agen sokongan pengubah masyarakat. Setiap ahli masyarakat berperanan mencari ilmu dan maklumat seterusnya menyampaikan kembali kepada masyarakat serta mempraktikkannya dalam kehidupan. Usaha ini mampu mengubah stigma dan diskriminasi terhadap pesakit mental.

Kajian oleh US National Institute of Health mendapati bahawa penggunaan bahasa yang sesuai untuk menggambarkan penyakit mental dan ketagihan mampu membantu meminimumkan stigma. Hal ini juga dapat memperbaiki kaedah rawatan kepada pesakit mental. Ini kerana stigma akan menyumbang impak yang ketara kepada kualiti kesihatan. Stigma boleh membawa kepada perasaan dan harga diri yang lebih rendah dan mewujudkan keterbatasan yang boleh memburukkan lagi gejala masalah mental seterusnya menjadi halangan kepada kejayaan rawatan bagi individu yang berkaitan.

BACA:  Misi Pencarian Acab Selesai, Jawapan Akan Dibongkarkan PDRM

Pendidikan kesihatan masyarakat merupakan aspek yang tidak harus dipandang mudah kerana dengan wujudnya kesedaran maka akses untuk mendapatkan rawatan atau perkhidmatan kesihatan menjadi lebih mudah. Kerajaan telah menyediakan perkhidmatan kesihatan mental yang sewajarnya, namun penyampaian perkhidmatan ini tidak mungkin menjadi efisien dan tepat sekiranya tiada ilmu dan kesedaran dalam kalangan ahli masyarakat untuk mengaksesnya.

Dalam usaha meningkatkan literasi kesihatan mental masyarakat awam, aspek psiko pendidikan tidak harus diketepikan. Psiko pendidikan merupakan cara untuk mendidik masyarakat supaya berlaku perubahan tingkah laku. Oleh itu pakar psikiatri dan psikologi perlu memahami situasi dan kehendak serta kecenderungan masyarakat dewasa ini supaya ilmu dan maklumat boleh disampaikan dengan tepat.

Bagi meningkatkan pengetahuan kesihatan mental dan cara menangani masalah serta kemurungan dalam kalangan remaja Islam, dicadangkan agar program kesihatan mental diperkenalkan di masjid-masjid atau dewan komuniti tempatan dengan kehadiran golongan agama dan pakar kesihatan sama ada berbentuk promosi, kaunseling, ceramah, aktiviti dan sebagainya. Hal ini juga merupakan langkah mendekatkan diri remaja dan anak-anak kepada Islam sebagai penyelesaian kepada tekanan yang dihadapi. Kembali kepada ajaran Islam selain didekati oleh profesional kesihatan yang sewajarnya mampu mengelakkan golongan tersebut terfikir bahawa membunuh diri ialah pilihan untuk menamatkan permasalahan yang dihadapi dan tidak terlibat dengan cubaan bunuh diri.

Dalam Islam, kesihatan mental merupakan aspek penting untuk kesejahteraan hidup seseorang, sama seperti kesihatan fizikal. Memelihara status kesihatan mental penting untuk menjalani kehidupan yang sihat dan seimbang. Maqasid syariah juga menekankan kepentingan pemeliharaan akal sebagai salah satu elemen utama yang perlu dilindungi. Akal yang sihat adalah penting untuk seseorang itu menjalani kewajipan dunia dan agama. Jika diabaikan dan tidak dijaga, seseorang akan mudah terjebak dalam kancah kemerosotan kualiti kehidupan.

Ahli falsafah dan pakar perubatan Islam lampau, seperti Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al-Razi dan Abu Zayd Al-Balkhi mengakui realiti penyakit mental yang boleh menggugat kehidupan manusiawi. Mereka menganjurkan pendekatan seimbang untuk kesejahteraan hidup dengan mengintegrasikan kedua-dua aspek kesihatan psikologi dan fizikal. Justeru, bagi melahirkan generasi muda yang kalis cabaran semasa dan berdaya tahan, kesihatan serta kekuatan dalam aspek tersebut tidak boleh dipinggirkan.

Kambing Aqiqah Murah Indonesia

Loading...
Berminat menulis berkaitan Islam? Hantarkan artikel anda di sini: www.islamituindah.us/hantar-artikel.