≡ Menu

Prinsip Keluarga bahagia Menurut Islam

Allah SWT berfirman dalam Surah Adz-Dzariyat (51), ayat 49 yang bermaksud, “Dan, segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”  Penciptaan makhluk Allah secara berpasangan ini adalah supaya ia saling melengkapi antara satu sama lain.

Begitu juga dengan manusia.  Hawa melengkapkan Adam.  Lelaki pasangannya perempuan. Suami pasangannya isteri. Ibu pasangannya bapa.  Yang satu melengkapkan yang satu lagi.  Kehidupan tidak akan sempurna tanpa pasangannya dan kesempurnaan itulah yang menggerakkan kita untuk melaksanakan fungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini dengan sebaik mungkin.

Dalam Islam, hubungan antara lelaki dan perempuan tidak dilihat dari sudut kuasa, yakni siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai.  Sebaliknya, kedua-dua jantina ini saling melengkapi dari segi peranannya dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing di muka bumi ini.

Dengan tujuan untuk mencungkil potensi peranan saling melengkapi antara lelaki dan perempuan dalam memakmurkan negara, baik dalam ruang lingkup keluarga; tempat kerja, mahupun masyarakat, IKIM telah menganjurkan Muzakarah Pakar dengan tema “Peranan Saling Melengkapi Antara Lelaki Dan Wanita Menatijahkan Kemakmuran” secara dalam talian pada Jumaat, 9 April 2021.

Antara lainnya telah menyentuh tentang tiga perkara iaitu konsep peranan saling melengkapi antara lelaki dan wanita dalam Islam; kedudukan lelaki dan wanita dari perspektif peruntukan-peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang Keluarga Islam; dan, potensi peranan saling melengkapi antara lelaki dan wanita ini dalam meningkatkan produktiviti di tempat kerja.

Kambing Aqiqah Murah Indonesia

Bagi membantu dan menyokong kaum lelaki dan wanita dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing-masing yang saling melengkapi itu. Wujudkan Piagam Keharmonian Keluarga yang berfungsi untuk memandu pasangan suami-isteri dalam melayari bahtera rumah tangga mereka.

BACA:  Hukum Pilih Kasih Pada Anak. Ibu Bapa Perlu Tahu

Piagam Keharmonian Keluarga ini wajar menjadi panduan untuk membina keluarga yang aman dan harmoni dan seterusnya menatijahkan kemakmuran yang dihasratkan.  Sehubungan itu, piagam ini perlu memberi penegasan mengenai nilai-nilai keluarga yang utama.  Antaranya, kerjasama antara suami dan isteri dalam menjayakan keluarga; persefahaman bahawa walaupun wujud perbezaan antara keduanya, perbezaan itu perlu dihormati dan diraikan; amalan prinsip-prinsip agama seperti kebenaran, keadilan, musyawarah, budaya ilmu dan kemuliaan insan dalam kehidupan rumah tangga; dan, penghayatan adab serta akhlak Islam dalam kehidupan.

Melihat piagam ini dari satu sudut yang berbeza.  Selain menjadi panduan keluarga, beliau berpendapat Piagam Keharmonian Keluarga ini juga wajar dijadikan rujukan oleh majikan, pembuat dasar dan penggubal undang-undang agar segala dasar dan undang-undang yang digubal, baik di peringkat organisasi, kementerian, mahupun negara, dapat mengambil kira saranan dan hasrat piagam ini agar terhasilnya dasar dan undang-undang yang menyokong kedua-dua belah pihak, lelaki dan wanita untuk melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka sebagai ahli keluarga, warga kerja dan ahli masyarakat.

BACA:  Fahami Hadis Fadhilat Solat Subuh Berjemaah

Piagam Keharmonian Keluarga perlu dirangka bagi menepati maqasid untuk menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta.  Piagam ini perlu dibina dengan mengutamakan prinsip hak dan tanggungjawab yang adil dan saksama untuk setiap ahli keluarga.

Dari aspek undang-undang, masih ada yang boleh diperbaiki untuk memastikan lelaki dan wanita ini disokong sewajarnya oleh dasar dan undang-undang dalam melaksanakan peranan dan tanggungjawab mereka yang saling melengkapi itu.

Di tempat kerja pula, selain dasar dan undang-undang yang seimbang bagi lelaki dan perempuan, bagi melancarkan peranan saling melengkapi ini ke arah peningkatan produktiviti, undang-undang berkaitan gangguan seksual juga perlu ada untuk memastikan wujudnya saling hormat antara lelaki dan wanita agar sama-sama dapat fokus kepada matlamat organisasi.

Pada akhirnya, sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini, lelaki dan wanita ada peranan dan tanggungjawab masing-masing – yang saling melengkapi – dalam memakmurkan alam ini.  Perbezaan fitrah antara keduanya ialah kehendak Allah SWT yang perlu difahami dan diraikan sebagai tanda kebesaranNya.

Kambing Aqiqah Murah Indonesia

Loading...
Berminat menulis berkaitan Islam? Hantarkan artikel anda di sini: www.islamituindah.us/hantar-artikel.